ĐỒNG NAI: CHƯ NI TÁC PHÁP AN CƯ TẠI CHÙA LONG VÂN

0
91

Ngày 16/04/ Quý Mão, tại chùa Long Vân, số 124, đường Nguyễn Hoàng, khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Chư Tôn Đức Ni trong tỉnh, cử hành lễ tác pháp An cư Kiết hạ năm 2023.Buổi lễ có sự Chứng minh tham dự của HT. Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai,  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Chứng minh thường trực PBNG Trung ương, Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích nữ Như Thuận – Chứng minh PBNG tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích nữ Như Đức – Cố vấn PBNG Trung ương, Cố vấn PBNG tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ – Cố vấn PBNG tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích nữ Như Dung – Phó Trưởng PBNG Trung ương, Trưởng PBNG tỉnh Đồng Nai cùng Chư Tôn Đức Ni trong tỉnh. An cư Kiết hạ là một truyền thống được chư Tăng, Ni giữ gìn từ thời đức Phật còn tại thế đến nay, để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực Chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của đạo Phật. Do vậy, bước vào tháng tư cũng là sự khởi đầu cho ba tháng An cư, Chư Ni tỉnh Đồng Ni đã vân tập về chùa Long Vân cử hành lễ tác pháp An cư Kiết hạ, khép mình trong oai nghi giới, luật tu học miên mật.

Chúng nội thiền: 379 vị
Ngoại thiền: 30 vị
Tổng số hành giả là: 409 vị

Hình ảnh tại buổi lễ:

Chùa Long Vân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here