Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2024

An Giang: Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất Sĩ khai mạc khóa tu Giới Định Tuệ lần 7 tại chùa Phước Huệ

Ngày 7/12/2023 (25/10/Quý Mão). Theo lời dạy của Hòa thượng Thích Giác Tuấn – Tri sự Trưởng Giáo đoàn 6. Đại đức Thích Minh Trực – Trụ trì chùa Phước Huệ, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, đã đăng cai tổ chức khóa tu Giới – Định – Tuệ lần VII, từ ngày 8 – 10/12/2023 (26 – 28/10/ Quý Mão). Buổi lễ khai mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Giác Nhuận – Tri sự Phó Giáo đoàn 6, Thượng tọa Giác Minh – Trưởng ban nghi lễ Giáo đoàn 6, Thượng tọa Giác Nghiêm cùng 40 vị Tăng – Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng về tham dự.

Trong buổi khai mạc, Đại đức Minh Toàn đã đọc thời khóa tu học cũng như lịch phân công chấp tác của chư hành giả.Thượng tọa Giác Nhuận đã sách tấn hành giả hành theo lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: Người con Phật xuất gia, chúng ta phải luôn tinh tấn tu học với tâm lực và chí nguyện tha thiết tầm cầu, để giới thân huệ mạng luôn được tăng trưởng trong giáo pháp với phương châm mà Tổ sư hằng khuyến hóa:

“Nên tập sống chung tu học:

Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung”.

Đức Phật có dạy: Học không tu sẽ uống công vô ích, trong kinh Tăng Chi Phật cũng dạy: Bốn loại chuột:” Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. Thế nào là bốn?. Ðào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này.Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại chuột này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Ðào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này.”Thế nên chúng ta những người con Phật phải tu tập như có đào hang có ở, (hạng người thứ 4).  Có như thế, chúng ta mới cảm nhận được chân hạnh phúc, an lạc và pháp Phật thậm thâm vi diệu như thế nào. Đồng thời qua đó chúng ta cũng báo được ân của chư Phật đã thương xót mà chỉ dạy cho mình những cách thức đạt hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

Hình ảnh tại buổi lễ:

Diệu Anh

Tin đã đăng