Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

An Giang: Khai mạc Khóa tu Giới Định Tuệ lần VI

Sáng ngày 6/10/2023 (22/8/Quý Mão). Được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Giác Tuấn – Tri sự Trưởng Giáo đoàn 6, Đại đức Thích Minh Điền – Trụ trì tịnh xá Ngọc Châu, Tân Châu, An Giang, đã tổ chức khóa tu Giới – Định – Tuệ từ ngày 6 – 8 tháng 10 năm 2023 (22 – 24 tháng 8 năm Quý Mão.9h sáng Hòa thượng Thích Giác Điệp – Tri sự phó Giáo đoàn 6 đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Giới chia sẻ pháp cho Chư hành giả, Hòa thượng Giác Giới chia sẻ: “Một hội chúng muốn được hưng thịnh phải thực hiện 7 pháp bất thối”, cũng như Chư Tăng – Ni Giáo đoàn 6 thực hiện lời Phật dạy qua pháp bất thối thứ nhất. Thường xuyên hội họp học pháp như trong Kinh Trường Bộ, quyển 2, phẩm kinh Ðại Niết Bàn, thuộc Nam Tạng, có ghi: Hôm đó đức Phật bảo Ngài A Nan mời tất cả đại chúng Tỳ kheo tụ họp lại và Ngài đã dạy với các Tỳ kheo như sau: “Này các Tỳ kheo! Hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng về bảy pháp bất thối làm cho chúng Tỳ kheo được hưng thạnh: Các Tỳ kheo, khi nào chúng Tỳ kheo thường hay tụ họp, và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỳ kheo, chúng Tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.” (Trường Bộ kinh, trang 547, HT Minh Châu dịch, Ðại Tạng Kinh Việt Nam).Qua đó, Ngài dạy cần nên sống với hội chúng bằng chánh niệm, bằng sự học tập để có chánh tri kiến để thành tựu sơ quả như trước đền ơn Phật, Tổ, Thầy và đàn na tín thí.

Vào lúc 14h chiều cùng ngày HT. Giác Giới chia sẻ, sách tấn với Chư hành giả cùng Phật tử phải quyết tâm tu học để nhập lưu. Đến 15h, 19h Chư hành giả vân tập về chánh điện để tham dự thiền tọa, thiền hành như thời khóa đã được thông qua phiên họp trù bị.

Được biết 19h hôm trước, phiên họp trù bị khóa tu được diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Giác Nhuận, Tri sự phó Giáo đoàn 6; Thượng tọa Giác Minh, Trưởng ban nghi lễ Giáo đoàn 6; Thượng tọa Giác Nghiêm cùng 49 vị Tăng – Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng về tham dự.Trong phiên họp ĐĐ. Minh Đạo đã đọc thời khóa tu học cũng như lịch phân công chấp tác của chư hành giả. Thượng tọa Giác Nhuận đã sách tấn hành giả hành theo lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy. Người Khất sĩ có 3 pháp tu học vắn tắt là Giới – Định – Huệ. Ngài nhấn mạnh, người tu giữ giới, y bát là giải thoát cho mọi điều trói buộc phiền não ô nhiễm, sẽ được thong thả rảnh rang trong cái thật, cái không xao động, chỉ còn lại nhập định tham thiền, tức là vừa học trong trí não, vừa để tâm đứng ngừng. Gọi là tâm nghỉ ngơi và trí làm việc, khỏe làm, mệt nghỉ. Khi trí làm năng sinh huệ, lúc tâm nghỉ thì phát thần thông. Cho nên quả linh và đạo lý tiến triển nhiệm mầu, mà người Khất sĩ thì không phút nào lêu lỏng.

Hình ảnh tại khóa tu:

Diệu Anh

 

Tin đã đăng