Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy 2024

BÌNH THUẬN: BAN HOẰNG PHÁP TỈNH THĂM CÚNG DƯỜNG, THUYẾT GIẢNG KHÓA TU “MỘT NGÀY AN LẠC” TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA PHÁP HỘI THỊ XÃ LA GI

Sáng ngày 30/06/2024 (25/05/Giáp Thìn), Ban Hoằng Pháp PG tỉnh thăm, cúng dường Trường hạ, thuyết giảng khóa tu”một ngày an lạc” tại Trường hạ chùa Pháp Hội, Thị xã La Gi.Tham dự buổi thuyết pháp có Đại đức Thích Quảng Hiếu – Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp PG huyện Tuy Phong; Đại đức Thích Nguyên An – Ủy viên Ban Hoằng Pháp PG tỉnh, Trưởng Ban Hoằng Pháp PG huyện Hàm Tân; Sư cô Thích nữ Nguyệt Liên – Ủy viên Ban Hoằng Pháp PG tỉnh; Đại đức Thích Giác Trí, Đại đức Thích Nhật Tu, Sư cô Thích nữ Hạnh Thức – Đồng ủy viên Giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp PG tỉnh, gần 100 tu sinh tham dự.

 Chứng minh lễ cúng dường có đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh – Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng mình ban Trị sự PG tỉnh, Chứng minh ban Trị sự PG thị xã cùng chư Tôn đức hành giả An cư.Đại đức Thích Quảng Hiếu – Trưởng đoàn, thay mặt Ban Hoằng Pháp PG tỉnh dâng lời tác bạch cúng dường. Sau lời tác bạch, chư Tôn đức đã lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Chứng minh, tiếp đó chư Tôn đức đã dâng hương, đảnh lễ Tam Bảo.Đại đức Thích Giác Hạnh- Trưởng Ban Hoằng Pháp PG thị xã La Gi thay lời Ban Tổ chức phát biểu chào mừng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh quang lâm thuyết giảng Phật pháp cho khóa tu “một ngày an lạc” tại Trường hạ chùa Pháp Hội. Thừa uỷ nhiệm của Thượng tọa Thích Pháp Huệ- Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh, Đại đức Thích Quảng Hiếu đã có lời phát biểu vấn an sức khỏe chư Tôn đức Ban Tổ chức, ban Chức sự Trường hạ cùng đạo tràng Phật tử tham dự khóa tu.Tiếp theo đó, Đại đức cho biết cũng như mọi năm, năm nay Ban Hoằng Pháp PG tỉnh thực hiện chương trình hoạt động hoằng pháp năm 2024, thành lập đoàn đi thăm, chia sẻ Phật pháp đến các Trường hạ (có khóa tu), hoặc các Tự viện (có khóa tu) nhằm giúp cho quý tu sinh có cơ hội được thính pháp, bồi dưỡng trí tuệ, giữ vững niềm tin với Tam Bảo.

Sau lời Phát biểu của Đại đức Trưởng đoàn, Đại đức Thích Quảng Hiếu chia sẻ đề tài: “Niềm tin trong Đạo Phật”, tiếp theo đó chư Tôn đức Ban Hoằng Pháp và Giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp PG tỉnh lần lượt chia sẻ kinh nghiệm tu học qua pháp học và pháp hành nhằm bồi dưỡng trí tuệ, xây dựng niềm tin Tam Bảo vững chắc, mang lại an lạc, hạnh phúc cho tự thân và gia đình.Sau thời thuyết giảng, quý tu sinh đã đặt một số câu hỏi, được chư Tôn đức giải đáp cặn kẽ. Buổi thính pháp kết thúc trong niềm hoan hỷ của những người con Phật.

Hình ảnh tại buổi thăm:

Ban TT – TT PG Bình Thuận

Tin đã đăng