Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy 2024

Đồng Nai: Tịnh xá Phước Hưng Khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần thứ nhất.

Vừa qua, ngày 21/6/2024 (16/5/Giáp Thìn). Tịnh xá Phước Hưng, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã khai mạc Khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần thứ nhất.Buổi lễ dưới sự Chứng minh của Hòa thượng Giác Điệp -Tri sự phó Giáo đoàn VI, Hệ phái Khất sĩ, Thượng tọa Giác Nhuận – Tri sự phó Giáo đoàn VI, Trưởng Ban tổ chức Khóa tu cùng hơn 20 chư Tôn đức Tăng – Ni đồng tham dự.Ni sư Phương Liên Phó Phân đoàn Ni – Giáo đoàn VI, Hệ phái Khất sĩ đọc diễn văn khai mạc Khóa tu, theo lời phát biểu: “ Việc xuất gia gieo duyên là một phép thức dành cho Phật tử gieo hạt giống bồ đề cho đời này và đời sau. Cũng là pháp trải nghiệm cho người Phật tử thấy đời sống Chánh hạnh của người xuất trần thượng sĩ. Biết được đời sống Tăng thân trong giáo đoàn Đức Phật, gian nan cực khổ thân tâm trên bước đường hành trì đến với tứ quả vị bậc thánh. Biết được đời sống lục hoà cần có thầy bạn dẫn đường. Trong đạo Phật là đạo tuệ giác có chánh kiến, thấy để đến chứ không phải đến để thấy, nên phải học giáo lý để biết rõ tứ đế, không lọt vào con đường tà đạo”.Phật tử Thiện Định đã thay lời hàng Phật tử đọc phát nguyện xuất gia. Sau lễ thế phát, giới tử Tăng vân tập về chánh điện đón nhận y bát từ chư Tôn đức giới Sư Tăng truyền thụ.Giới tử Ni vân tập về giảng đường Thắm Liên đón nhận y bát từ Ni sư Phương Liên truyền thụ. Sau lễ thọ giới Ni sư Chu Liên hướng dẫn đại chúng Ni đi cầu pháp chư Tăng.Trong buổi lễ cầu pháp, Hòa thượng Giác Điệp, đã sách tấn chư hành giả Sa di Tăng; Sa di Ni cố gắng thúc liễn thân tâm trong mùa An cư kiết hạ PL. 2568. Ngài mong muốn sau khóa xuất gia gieo duyên này, có những hành giả nhận được sự an lành phát tâm tiếp tục ở lại tinh xá để tu học, trưởng dưỡng đạo tâm.Mỗi hành giả được cấp y bát, vật dụng cho 1 đời sống của Tăng sĩ và chấp hành thời khóa miên mật. Một ngày có 3 thời thiền hành, thiền tọa bắt đầu từ 4g15. Sáng và chiều có 2 thời nghe pháp, pháp đàm, kết thúc một ngày tu tập lúc 20g.Buổi chiều, đại đức Minh Đạo chia sẻ với chư hành giả mười điều giới luật của Sa di. Đại đức nhấn mạnh mười giới luật đó là tấm chắn bảo hộ cho người tu. Chư hành giả là những người tập tu, tập thấy biết mình là ai. Từ đó giác ngộ được lời chư Phật, chư Tổ.

Hình ảnh tại buổi lễ:

Diệu Anh

 

Tin đã đăng