Thứ Ba, 21 Tháng Năm 2024

Hình ảnh chư Ni Học viện PGVN tại TP. HCM Bố Tát tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Hình ảnh chư Ni Học viện PGVN tại TP. HCM Bố Tát tối ngày 10/01/2024 ( 29/ 11 năm Quý Mão) tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) gồm: Ni sư 2 vị, Tỳ Kheo Ni Bồ Tát 374 vị, Tỳ Kheo Ni Thanh Văn 35 vị, Thức Xoa Ma Na 92 vị, Sa Di Ni 8 vị, Ưu Bà Tắc 8 vị, Ưu Bà Di16 vị. Tổng số chúng 535 vị.

Thực hiện: Minh Tâm

Tin đã đăng