Thứ Ba, 21 Tháng Năm 2024

HÌNH ẢNH KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2568 – DL. 2024 TẠI CHÙA PHƯỚC VIÊN TP. HCM