Thứ Ba, 21 Tháng Năm 2024

HÌNH ẢNH LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TẠI CHÙA PHƯỚC VIÊN TP. HCM