Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ MỖI NỬA THÁNG CỦA CHƯ NI HỌC VIỆN PGVN TẠI TP. HCM.

Sáng ngày 29/10/2023, (15 tháng 9 năm Quý Mão), gần 600 chư Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, đã trang nghiêm cử hành lễ Bố Tát định kỳ mỗi nửa tháng.  Tại chánh điện chùa Thanh Tâm, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó viện Trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni, quang lâm niêm hương bạch Phật, toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam Bảo, khai luật tạng, tụng Chú Đại Bi, Sám hối thanh tịnh tam nghiệp và thực hiện các nghi thức Bố Tát theo truyền thống.Buổi lễ có sự tham dự của Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Phó Ban Quản viện Ni, chư Ni trong Ban Quản viện và gần 600 Ni sinh đang tu học nội trú Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Sư cô Thích nữ Thánh Thiện – Thông kiểm số chúng trong kỳ Bố Tát lần này cho biết, số lượng chư Ni Bố Tát gồm: Ni sư 2 vị, Tỳ kheo Ni Bồ Tát 392 vị, Tỳ kheo Ni Thanh Văn 37 vị, Thức xoa Ma na 110 vị, Sa di Ni 22 vị, Ưu bà tắc 4 vị, Ưu bà di 12 vị. Tổng số chúng 579 vị. Trước khi bắt đầu nghi thức trùng tuyên Giới luật, đại chúng đã tác pháp yết ma thanh tịnh, cùng nhìn lại bản thân trong nữa tháng qua có sai phạm lỗi lầm không?, nếu phạm thì phát lồ sám hối, nếu không phạm thì tự thân thanh tịnh, đủ điều kiện chứng dự buổi lễ Bố Tát. Theo đó, Chư Tôn đức đã thực hiện lễ Bố Tát trang nghiêm, thanh tịnh. Ni sư Thích nữ Như Nguyệt và Ni sư Thích nữ Như Ngọc đã lần lượt trùng tuyên giới cho chư Ni. Đồng thời, để nhắc nhở chư Ni, sống trong tinh thần luật tạng. Được biết, mỗi tối thứ 7 hàng tuần, chư Ni sinh nội trú tại chùa Thanh Tâm còn trì tụng Luật Tứ Phần.

Hình ảnh tại lễ Bố tát:

Thực hiện: Minh Tâm

 

Tin đã đăng