Thứ Năm, 25 Tháng Tư 2024

Lễ Bố-tát Tụng giới kỳ đầu tiên năm Giáp Thìn của chư Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Tối ngày 09 tháng 3 năm 2024 (29 tháng Giêng năm Giáp Thìn), chư Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, đã trang nghiêm cử hành lễ Bố-tát đầu tiên năm Giáp Thìn tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn). Giới kinh dạy rằng:
Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ
Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt”.

Lời dạy nghĩa rằng, Giới luật còn hành trì thì Phật pháp cũng còn; Giới luật không còn hành trì thì Phật pháp cũng không còn. Vì vậy, giới luật rất quan trọng đối với người xuất gia; là mạng mạch, là hơi thở, là thức ăn, nước uống trong đời sống hằng ngày. Âm hưởng lời dạy của đức Phật đã vượt không gian, thời gian và tồn tại đến ngày nay được ghi nhận trong văn bản, trong ký ức của người hành trì.Mục tiêu trí tuệ là tối thượng đối với người con Phật, ngoài việc học tập kiến thức trên lớp, thì việc hành trì giới luật cũng rất cần thiết “học đi đôi với hành”. Thấy được tầm quan trọng của giới luật đối với người xuất gia, vì vậy, chư Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, duy trì thực hiện Bố-tát, tụng giới hai kỳ mỗi tháng âm lịch, đây là truyền thống sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn đã được thực hiện từ thời đức Phật qua nhiều thế hệ. Bố-tát, tụng giới định kỳ để thúc liễm thân tâm, trang nghiêm pháp thân, tuân thủ giới luật, duy trì Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp thanh tịnh và đủ dũng khí để dấn thân trong sứ mạng: “hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự”. Buổi lễ Bố-tát diễn ra thật trang nghiêm, có sự quang lâm của Ni Sư Thích nữ Như Ngọc – Phó Ban Quản viện Ni, chư Ni trong Ban Quản viện, Ni sinh đang tu học nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM và chư Phật tử đồng tham dự.Chư Ni tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm vân tập về Đại Hùng Bảo Điện thành kính niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại Bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp và thực hiện các nghi thức Bố-tát theo truyền thống. Đại diện Ni sinh, SC. Thích nữ Uyển Chánh – Thông kiểm số chúng trong kỳ Bố-tát đầu tiên của năm mới với số lượng chư Ni Bố-tát gồm: Ni sư 01 vị, Tỳ-kheo-ni Bồ-tát giới 377 vị, Tỳ-kheo-ni Thanh-văn 27 vị, Thức-xoa-ma-na 89 vị, Sa-di-ni 17 vị, Ưu-bà-tắc 06 vị, Ưu-bà-di 14 vị. Tổng số chúng tham dự kỳ Bố-tát lần này là 531 vị. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và hòa hợp; Ni sư đã trùng tuyên giới luật lần lượt cho chúng ngũ giới, giới phẩm Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na và Tỳ-kheo-ni.

Hình ảnh tại lễ Bố-tát:

Thực hiện: SC. Diệu Hạnh – Minh Đạt

Tin đã đăng