Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP. HCM THĂM VÀ KHẢO SÁT GIỚI TRƯỜNG NI – CHÙA THANH TÂM

Sau buổi họp rà soát các công tác phục vụ cho giới đàn Ni. Sáng nay, ngày 16/11 đoàn Phân ban Ni giới TP. HCM, do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Phó Ban Tổ chức Giới đàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát và kiểm tra các khâu tại giới trường Ni chùa Thanh tâm. Đoàn còn có Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Phó trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Ủy viên Ban Thường trực BTS, Phó Thường trực Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Ủy viên Ban Tổ chức Đại Giới đàn, Ni trưởng Thích Nữ Tắc Sen – Phó trưởng Phân ban, Trưởng tiểu Ban Nghi lễ Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Ni sư Thích nữ Như Hiền – Phó trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban Từ thiện – Xã hội, Phân Ban Ni giới Trung ương, Phó trưởng Phân Ban, Thủ quỹ Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM cùng chư Ni Thường trực Phân ban, đã thăm và khảo sát giới trường Ni tại chùa Thanh Tâm, H. Bình Chánh, điểm truyền giới Ni của Đại giới đàn Bửu Huệ PL. 2.567. Để đảm bảo Giới đàn được thành tựu viên mãn, đoàn đã khảo sát, kiểm tra các cơ sở vật chất như: Nơi truyền giới, trai đường, nhà bếp, kho lương thực và khuôn viên chùa Thanh Tâm cũng như các công trình xây dựng đang gấp rút hoàn thành, để đảm bảo điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho Giới tử, trong những ngày thọ giới được chu toàn, đầy đủ để Giới tử an tâm đăng đàn thọ giới, giới trường thanh tịnh thì giới thể mới được châu viên.Tại đây, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn động viên chư Ni Ban điều hành Giới đàn Ni và các anh chị công nhân, cố gắng thực hiện các công đoạn còn dang dở, để kịp thời gian theo quy định. Phân ban Ni giới GHPGVN TP. HCM rất quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của chư Tôn đức Ni hội đồng Thập sư và Giới tử trong những ngày diễn ra Đại giới đàn tại đây, từ nơi ăn, chốn ở, phòng ốc phải đầy đủ, tiện nghi đến điều kiện sinh hoạt phải được đảm bảo an toàn. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ để phục vụ cho Giới đàn.

Hình ảnh tại buổi khảo sát:

Thực hiện: SC. Huệ Tâm – Minh Tâm

Tin đã đăng