Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

TP. HCM: Đoàn Giáo hội Tăng già Nepal thăm Học viện PGVN

Sáng ngày 09/1/2024 đoàn Thượng tọa Nigodha Siddhartha – Phó Chủ tịch ủy ban Điều hành thánh tích Lumbini, Tổng Thư ký Giáo hội Tăng – già Nepal, Giám đốc Trường Đại học Phật giáo Nguyên thủy (tên gọi cũ là Đại học Phật giáo Lumbini), Tổng Thư ký Liên minh Phật giáo quốc tế chi nhánh Nepal, cùng với 27 thành viên, thăm viếng Cơ cở II, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Tiếp đoàn có Thượng tọa, Tiến sĩ  Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký Học viện PGVN tại TP. HCM, Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Phước Lượng – Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Tăng, Đại đức Thạc sĩ Thích Giác Thọ – Thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng phòng Hành chánh, Ni sư, Tiến sĩ Thích nữ Như Nguyệt – Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni, Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Phó Ban Quản viện Ni.Tại đây đoàn kính gửi lời vấn an đức Đại lão Hòa thượng Viện trưởng cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Học viện.Thay mặt Học viện, TT. Thích Quang Thạnh cũng sơ lược đôi nét về sự hình thành và phát triển Học viện như cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động. Theo đó, Học viện PGVN tại TP. HCM hình thành là nhờ nhị vị Hòa thượng Thích Minh Châu và Hòa thượng Thích Trí Quảng, từ đó làm nền tảng cho sự phát triển đến ngày nay. Thượng tọa Thích Phước Lượng cũng cho biết, số lượng Tăng Ni sinh đang tu học tại Học viện trên hiện nay trên 2400 vị. Đai viện đoàn Nepal trân trọng sự đón tiếp của Hội đồng điều hành Học viện và cũng có lời mời đến Nepal, tham quan Thánh tích Lumbini. Thượng tọa trưởng đoàn Nepal cũng mong muốn hợp tác nhiều lĩnh vực trong công tác giáo dục sắp tới. Sau đó, chư Tôn đức HĐĐH Học viện hướng dẫn đoàn đảnh lễ Phật tại Chánh điện và giao lưu Tăng Ni sinh tại đây.

Hình ảnh tại buổi tiếp:

Thực hiện: Minh Chiếu – Minh Khoa

 

 

Tin đã đăng