Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

TP. HCM: LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 20 CỐ SA DI NI THÍCH NỮ HUỆ NGHĨA TẠI CHÙA PHƯỚC VIÊN

Sáng ngày 7- 4-2024 (29/2 năm Giáp Thìn), tại chùa Phước Viên (318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP. HCM). Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân Ban Ni giới TP. HCM, Trụ trì chùa Phước Viên cùng môn đồ pháp quyến, đã trang nghiêm cử hành lễ Húy kỵ lần Thứ 20, cố Sa Di Ni Thích nữ Huệ Nghĩa, là thân mẫu của Ni trưởng trụ trì. Do cao niên lạp trưởng, nên cố Sa Di Ni Thích nữ Huệ Nghĩa đã thâu thần viên tịch, tạ thế ngày 24 tháng 2 năm Giáp Thân, hưởng thọ 97 tuổi. Trước khi vào lễ chính, chư Ni chùa Phước Viên cùng quý Phật tử đã tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện là một trong những bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật, thì Ngài mới thành Phật. Tiếp đến là lễ Thượng phan. Được biết Thượng phan là tượng trưng cho nhịp cầu nối liền giữa hai miền âm dương cách biệt, để chu tất những ân tình của người sống dành cho người đã khuất. Thượng phan còn là tấm lòng của môn đồ pháp quyến trong ngày lễ Húy kỵ lần thứ 20 của cố Sa Di Ni Thích nữ Huệ Nghĩa. Sau lễ Thượng phan là lễ Cung tiến Giác linh. Tại Giác linh của cố Cố Sa Di Ni Thích Nữ Huệ Nghĩa, chư Tôn đức đã niêm hương, tụng thời kinh ngắn cúng dường và cầu nguyện Giác linh cố Sa Di Ni Thích Nữ Huệ Nghĩa cao đăng Phật quốc. Chứng minh tham dự buổi cúng dường trai Tăng có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Thượng tọa Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. HCM, Thượng tọa Thích Tâm Chơn – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN quận Bình Thạnh, chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành, trụ trì các tự viện trong thành phố đông đảo Phật tử.   Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã thành kính dâng lời tác bạch, thiết lễ trai Tăng cúng dường lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh. Thay mặt chư Tôn đức, Thượng tọa Thích Thiện Quý tán thán công đức của Ni trưởng trụ trì cùng môn đồ hiếu quyến, đã thiết lễ trai Tăng cúng dường lên chư Tôn đức, nhất tâm cầu nguyện cho giác linh cố Sa Di Ni Thích nữ Huệ Nghĩa được vãng sanh về cõi lành, đồng thời cầu an đến toàn thể gia đình Phật tử được bình an trong Chánh pháp. Vào đầu giờ chiều là nghi thức Chẩn tế. Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cùng chư Phật tử đã cung thỉnh TT. Thích Bửu Đăng – Trụ trì chùa Long Vân đương quy sám chủ buổi lễ đăng đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ giải oan chư vị tiên linh, cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, đồng thời nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Hình ảnh tại buổi lễ: