Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2024

TP. HCM: Ni giới Phật giáo huyện Bình Chánh đảnh lễ và chúc mừng năm mới Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn

Chiều ngày 03/ 02/ 2024 đoàn Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Bình Chánh do Ni sư Thích nữ Thuần Chơn làm trưởng đoàn, đã đến đảnh lễ và vấn an chúc mừng năm mới đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP. HCM cùng chư Ni tại bổn tự.Tại đây Ni sư Thích nữ Thuần Chơn đại lao cho chư Ni Phật giáo Bình Chánh kính gửi lời chúc mừng, khánh tuế Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới thành phố thân khỏe tâm an, hanh thông Phật sự.Ni sư Thuần Chơn cũng nêu lên một số Phật sự nổi bật mà Ni giới Bình Chánh thực hiện trong thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo sâu sắc của Phật giáo thành phố nói chung và Phân ban Ni giới thành phố nói riêng, từ đó làm tiền đề để Ni giới Bình Chánh hoàn thành nhiệm vụ được giao.Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cũng gửi lời chúc đến chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN huyện Bình Chánh dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường. Ni trưởng động viên Ni giới Phật giáo huyện Bình Chánh cố gắng phát huy khả năng của mình, để phụng sự cho chúng sanh, đó là việc làm thiết thực dâng lên cúng dường chư Phật. Ni trưởng chúc đoàn năm mới thành tựu mới, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý.

Hình ảnh của đoàn:

Thực hiện: Như Hòa

Tin đã đăng