Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

TP. HCM: Phân Ban Ni giới họp rà soát công tác tổ chức Giới đàn Ni – Đại giới Đàn Bửu Huệ năm 2023 sắp tới.

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni Thành phố có đủ Giới pháp tu học theo luật Phật chế định, làm lợi lạc tự thân, trang nghiêm Giáo hội và lợi ích xã hội. Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, từ đó Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại Giới đàn “Bửu Huệ” như kế hoạch.Trên tinh thần và ý nghĩa đó, chiều ngày 14 tháng 11 năm 2023 (02 tháng 10 năm Quý Mão), tại phòng họp BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam Quốc Tự. Phân ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, họp rà soát các công tác phục vụ cho giới đàn Ni mà chư Tôn đức lãnh đạo Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng 11 năm 2023 (mồng 5 đến 11 tháng 10 năm Quý Mão) sắp tới. Quang lâm tham dự cuộc họp, có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Ủy viên Ban Thường trực BTS, Phó Ban thường trực PBNG GHPGVN TP. HCM cùng chư Tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới TP. HCM và các ủy viên trong phân ban.Khai mạc buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn chỉ đạo Ban điều hành Giới đàn Ni, cần cố gắng hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kịp tiến độ và thời gian tổ chức. Chư Tôn đức rà soát và bố trí nhân sự từng ban như: Ban Thư ký, Ban Hộ đàn, Ban dẫn thỉnh, Ban hành đường và lưu trú đều được phân công cụ thể. Chư Tôn đức đóng góp ý kiến và sắp xếp từng khâu, từng vai trò của người được phân công phục vụ cho giới trường Ni tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn). Qua buổi họp, chư Tôn đức thống nhất ý kiến và đưa ra kế hoạch tổ chức giới đàn Ni như đã phân công.Đúc kết buổi họp, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn tán thán tinh thần của chư Tôn đức Ni trong Phân ban, thể hiện tinh thần hòa hợp, thống nhất ý kiến, cùng chung tay thực hiện tốt các Phật sự của GHPGVN TP. HCM giao phó.

Hình ảnh tại buổi họp:

Thực hiện: Minh Tâm – Minh Đạt

 

Tin đã đăng