Thứ Năm, 25 Tháng Tư 2024

TP. HCM: Phật giáo huyện Củ Chi Bố Tát tại Tu viện Linh Thứu

Sáng ngày 13/12/2023 ( 01/11/Quý Mão). Chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn huyện, cử hành lễ Bố Tát tại Tu viện Linh Thứu, 307/4 Nguyễn Thị Nê, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Thực hiện: Minh Phát

Tin đã đăng