Thứ Năm, 25 Tháng Tư 2024

ĐÀN TRUYỀN GIỚI SA DI NI – GIỚI TRƯỜNG CHÙA THANH TÂM

 

ĐÀN SA DI NI

TAM SƯ

  • Hòa thượng đàn đầu : Ni trưởng THÍCH NỮ TỪ NHẪN
  • Yết ma A Xà Lê :  Ni trưởng THÍCH NỮ GIÁC TRUNG
  • Giáo thọ A Xà Lê :  Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TRÍ (Ch. Diệu Giác)

 THẤT CHỨNG

– Đệ nhất Tôn chứng  : Ni TRƯỞNG THÍCH NỮ TẮC SEN ( Chùa Quang minh)

-Đệ  nhị Tôn chứng        : Ni trưởng THÍCH NỮ HẠNH TỊNH (Ch. Dược Sư)

– Đệ tam Tôn chứng   : Ni trưởng THÍCH NỮ PHƯỚC GIÁC (Ch. Vạn Hạnh)

– Đệ tứ   Tôn chứng     : Ni trưởng THÍCH NỮ VIÊN GIÁC (Ch. Vạn Phước)

– Đệ ngũ Tôn chứng  : Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TRI (Ch. Từ Ân)x

– Đệ lục Tôn chứng     : Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TƯỜNG (TT. Như Thị)

– Đệ thất Tôn chứng   : Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TRÍ (Ch. Dược Sư)

 DẪN THỈNH

– Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGỌC

     (Chùa Huê Lâm – Quận 11)

– Ni sư THÍCH NỮ HUỆ DÂNG

  (Chùa Long Vân – Q. Bình Thạnh).

Tổng số có 21 giới tử thọ giới

Hình ảnh buổi truyền giới:

   

Tải hình tại đây.

Thực hiện: SC. Trung Thắng  – Sen Vàng Online

Tin đã đăng