Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy 2024

Trà Vinh: Trưởng lão Hòa thượng Kantasilo (Diệp Tươi) – Trụ trì chùa Bà Giam viên tịch

Sáng nay ngày 15/6/2024 (10/5 năm Giáp Thìn), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin, Trưởng lão Hòa Diệp Tươi – Trụ trì chùa Bà Giam viên tịch.Trưởng lão Hòa thượng Kantasilo (Diệp Tươi) – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Bà Giam (xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 15/6/2024 (10/5 năm Giáp Thìn) tại chùa Bà Giam.

Trụ thế: 83 năm, Hạ lạp: 65 năm

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 21 giờ ngày 15/6/2024 (10/5 năm Giáp Thìn).

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bà Giam.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 16/6/2024 (11/5 năm Giáp Thìn).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 21/6/2024 (16/5 năm Giáp Thìn), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng làm lễ trà-tỳ trong khuôn viên chùa Bà Giam vào lúc 21 giờ.

Pháp Trí

Tin đã đăng